Kleinschalige garnalenkweek

Pinrang & Sidoarjo, Indonesië

Kleinschalige en extensieve garnalenkweek in Indonesië

Tropische garnalen zijn een zeer populair product op de Europese markt. Helaas worden veel van deze garnalen gekweekt op een niet-duurzame en verantwoorde manier. Veel garnalenkwekers hebben te maken met uitdagingen wat betreft hun impact op het milieu, klimaatverandering en traceerbaarheid. De Fish Tales Foundation wilt hier iets aan veranderen. Samen met partners, waaronder Good Fish, de Asian Seafood Improvement Collaborative (ASIC), Pt. Atina en Fish Tales werken we aan het inzichtelijk maken van de uitdagingen die kleinschalige garnalenboeren in Indonesie hebben op het gebied van CSR risico’s en een plan van aanpak om dit te verbeteren. Samen werken we naar een toekomstbestendige garnalen keten naar de Europese markt.

ASIC werkt sinds 2018 samen met garnalenboeren uit twee verschillende regio’s in Indonesië: Pinrang en Sidoarjo. Samen met ASIC werken de boeren aan het verbeteren van hun bedrijfsvoering aan de hand van de ASIC Shrimp and Social Gender standaard. ASIC organiseert trainingen voor de boeren en gezamenlijk wordt geverifieerd dat de boeren aan de ASIC standaard voldoen en transparant te werk gaan.

Doel van het project is om kleinschalige, extensieve garnalenboeren in Indonesië toegang te geven tot de Europese markt. Deze boeren gebruiken traditionele kweeksystemen in natuurlijke vijvers. De kweek gebeurt extensief, dat wil zeggen dat er weinig garnalen in één vijver leven en dat de boer verder nauwelijks het proces beïnvloedt. Er wordt bijvoorbeeld geen voeding toegevoegd: de garnalen eten het natuurlijke voedsel wat in de vijvers leeft. Ook worden er geen chemicaliën of antibiotica toegevoegd dankzij het natuurlijke systeem.  Bijzonder aan deze kwekers is dat ze zich verenigd hebben in coöperaties waardoor ze samen kunnen werken en kennis delen. Ook hebben de boeren een eigen coördinator aangesteld die de garnalen verzameld en naar de verwerking brengt. Hierdoor is ook de traceerbaarheid van deze garnalen goed op orde.

Om tot een toekomstbestendige en duurzame garnalen keten te komen zijn er nog een aantal uitdagingen waar we in het vervolg van dit project extra focus op leggen. Zo heeft ons onderzoek uitgewezen dat het inkomen van een groot deel van de boeren onder het gemiddelde leefbare inkomen van de regio ligt. Ook is het voor markttoegang tot Europa belangrijk dat de boeren ASC-certificering halen. Tot nu toe is dit moeilijk te bereiken voor kleinschalige garnalenboeren. We gaan verder met de samenwerking om het inkomen van de kleinschalige boeren te verbeteren en hun te begeleiden naar ASC-certificering. Met het uiteindelijke doel om deze duurzame en kleinschalig geproduceerde garnalen op de Europese markt te brengen.

“De verbeterprogramma’s van ASIC zijn een mooie manier om garnalen die door kleinschalige Aziatische boeren zijn geproduceerd in de schappen te krijgen. De samenwerking met Fish Tales in dit project kan een mooie opening zijn voor verdere toegang tot de Nederlandse markt voor deze producten en dient als goed voorbeeld dat het mogelijk is om van kleinschalige boeren in te kopen en daarmee bij te dragen aan hun levensonderhoud.”

– Trini Pratiwi, Asian Seafood Improvement Collaborative (ASIC)

Partners

Image not found
Image not found
Image not found