Project update Vietnam – Op weg naar ASC-certificering in de Mekong Delta!

De Fish Tales Foundation wil de Vietnamese garnalensector verduurzamen en een einde maken aan de onverantwoorde en destructieve manieren van kweken die momenteel plaatsvinden in Vietnam. Vaak worden er nu mangrovebossen gekapt om er garnalenkwekerijen te maken. Hierdoor neemt de biodiversiteit af en wordt het land kwetsbaar. Samen met diverse partners zetten wij ons daarom in voor verantwoorde, milieuvriendelijke garnalenkweek.

Met dit project ondersteunen wij kleinschalige (zelfstandige) garnalenkwekers in de Mekong Delta. Deze kwekers kweken hun garnalen op een duurzame manier, maar beschikken meestal niet over de middelen om individueel in aanmerking te komen voor een ASC-certificaat (de wereldwijde standaard voor duurzame viskweek). Hierdoor is het voor hen moeilijk om toegang te krijgen tot de Europese markt voor duurzame vis. Zo lopen zij zowel de inkomsten én de erkenning voor hun mooie product mis. 

Daarom helpen wij hen met het verbeteren van hun management. Goed management is nodig om aan te kunnen tonen dat je ook daadwerkelijk duurzaam te werk gaat: een van de vereisten van het Aquaculture Stewardship Council. Een ander belangrijk onderdeel van het project is het verenigen van individuele kwekers in coöperaties. Diverse kwekers kunnen dan gezamenlijk als één partij certificering aanvragen en hiermee toegang krijgen tot de Europese markt. 

Op deze manier laat de Fish Tales Foundation kwekers op de lange termijn volledig duurzaam opereren en geven we hen de kans om hun afzetmarkt vergroten 

Een overzicht van de belangrijkste stappen:
Stap 1. Het geven van trainingen en het opzetten van coöperaties
Stap 2. Het opzetten van een duurzame garnalenketen van Vietnam naar Europa. Zo creëren we een afzetmarkt
Stap 3. Het delen van verhalen. Hiermee willen wij consumenten en ketenpartners bewust maken van de sociale en ecologische aspecten van duurzame visserij en het belang van duurzame aquacultuur. 

Gedurende dit project zijn al meerdere coöperaties ASC gecertificeerd. De garnalen afkomstig van deze groep kwekerijen zullen in de loop van 2020/2021 (onder het Fish Tales merk) in de schappen liggen.