Wat we doen

Dit is onze missie

Wij willen ervoor zorgen dat de oceanen een gezonde bron van voedsel en inkomen blijven voor de vissers en hun familie. De Fish Tales Foundation zet zich daarom wereldwijd in voor gezonde oceanen.

Fish_Tales_foundation_missie

Onze aanpak

Wij begeleiden visserijgemeenschappen om duurzaam(er) te opereren en hiermee toegang te krijgen tot nieuwe markten. Zo vergroten we het wereldwijde aanbod van duurzame vis. Met verschillende projecten wereldwijd dragen wij bij aan het verduurzamen van kleinschalige visserijen en viskwekerijen. We richten ons hier in het bijzonder op visserijgemeenschappen in ontwikkelingslanden. Wij zijn bijvoorbeeld actief in Indonesië, Vietnam en de Malediven.

Wij geloven dat het een gezamenlijk taak is om zorg te dragen voor onze oceaan. Daarom ondersteunen wij ook verschillende initiatieven die zich richten op het bewustmaken van de consument over de status van onze oceanen en het belang van duurzame visserij. Zo kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat iedereen kan genieten van al het goede dat verantwoorde visserij te bieden heeft. Nu én in de toekomst.

Dit is het probleem

Kijkend naar de huidige conditie is het niet vanzelfsprekend dat we in de toekomst nog van wilde vis kunnen blijven genieten. De oceanen zijn er slecht aan toe. Veel visbestanden zijn overbevist en schadelijke vangstmethoden hebben het leven in de zee ernstig beschadigd. Daarnaast zijn onze zeeën de laatste jaren opgewarmd en overspoeld met plastic. Alles bij elkaar is dit desastreus voor het leven in de zee én voor de 200 miljoen mensen die van de zee afhankelijk zijn als hun enige bron van voedsel en inkomen.

Tegelijkertijd zijn dit de visserijen die het meeste te vrezen hebben van ontwikkelingen in het water. Als er geen vis meer te vangen is, verliezen zij hun inkomsten en hun voedsel. Met name in ontwikkelingslanden is de afhankelijkheid van de visserij groot. Veel kleinschalige en authentieke visserijen voorzien een groot deel van de bevolking in hun levensonderhoud. Wereldwijd is 10-12% van de beroepsbevolking afhankelijk is van de visserij. 90% hiervan bevindt zich in ontwikkelingslanden. Door de concurrentie van grote industriële vloten (vaak eigendom van multinationals) is het voor kleinschalige visserijen extra lastig om hun hoofd boven water te houden.

Fish_Tales_foundation_missie_visserij

Het alternatief

Het is tijd om een andere koers te varen! Kleinschalige visserijgemeenschappen die leven en werken in harmonie met de natuur, spelen hierbij een cruciale rol. Samenwerken met deze visserijen is het duurzame alternatief!

Al onze projecten worden uitgevoerd in intensieve samenwerking met lokale visserijen over de hele wereld. Deze visserijen vissen van oudsher in harmonie met de natuur. Zij zijn direct afhankelijk van de oceanen als hun bron van voedsel en inkomen. Hierdoor zullen zij nooit meer vissen dan dat ze zelf nodig hebben voor hun levensonderhoud.

Samen met lokale partners begeleiden wij deze gemeenschappen om, zo mogelijk, nog duurzamer te opereren en helpen we hen toegang te krijgen tot nieuwe markten. Zo vergroten we het wereldwijde aanbod van duurzame vis en dragen we bij aan het vergroten van het bestaansrecht van kleinschalige visserijen. Door samen te werken en stabiliteit te bieden, werken we aan een mooier toekomstperspectief voor deze vissers!